Zmiana w finansowaniu rezydentur. Poślizg w tworzeniu bazy pytań PES

W środę na stronie resortu zdrowia ukazał się komunikat w sprawie najnowszych zmian wprowadzanych do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.) oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1291).

Foto: Sejm RP / Flickr.com

Poinformowano w nim, że na finalnym etapie procedury legislacyjnej jest ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza kilka ważnych zmian.  

Od 1 stycznia 2021 r. nastąpi istotna zmiana w sposobie finansowania rezydentur. Zgodnie z nowelizowanym art. 16j ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z zatrudnianiem rezydentów, minister właściwy do spraw zdrowia będzie przekazywał na podstawie wniosków podmiotów prowadzących rezydenturę. Wnioski te będą składane w Systemie Informatycznym Rezydentur (SIR).

Wszystkie „umowy rezydenckie” zawarte z ministrem zdrowia przed 1 stycznia 2021 r. ulegną rozwiązaniu z mocy prawa z dniem 31 grudnia 2020 r., o czym stanowi art. 7 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Resort wskazuje, że nowy system finansowania i rozliczania rezydentur istotnie ułatwi współpracę pomiędzy ministrem zdrowia a jednostkami akredytowanymi prowadzącymi szkolenie specjalizacyjne. Jednocześnie zmiana ta nie będzie miała wpływu na zasady finansowania rezydentur i wysokość wynagrodzeń lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w tym trybie.

W związku z trudnościami w pozyskaniu odpowiedniej liczby pytań egzaminacyjnych do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) dla lekarzy i lekarzy dentystów wynikającymi z trwania stanu epidemii, do dnia 31 grudnia 2022 r. przesunięto termin uruchomienia bazy pytań PES oraz innych rozwiązań związanych z uruchomieniem tej bazy, o których mowa w art. 1 pkt 40 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1291).

Dłuższy okres procedowania nowelizacji ustawy w parlamencie spowodowany epidemią COVID-19 skutkował zakończeniem procedury legislacyjnej w sierpniu 2020 r. Jednocześnie – jak wskazano w komunikacie – zmiany organizacyjne w Centrum Egzaminów Medycznych oraz zwiększenie zadań CEM w związku z koniecznością dostosowania egzaminów specjalizacyjnych wszystkich grup zawodowych do warunków epidemicznych, jak również zaangażowanie potencjalnych twórców pytań do walki z epidemią, uniemożliwiły implementację bazy pytań PES w pierwotnie zakładanym terminie.

Resort podkreślił, że znowelizowane przepisy dotyczące Lekarskiego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w odniesieniu do bazy pytań weszły w życie zgodnie z założeniami. Baza pytań została opublikowana 15 października 2020 r. i stanowić będzie podstawę do stworzenia testu już na najbliższy egzamin w lutym 2021 r.

Ustawa określa ponadto okres przejściowy, w którym osoby, które uzyskały decyzję ministra zdrowia wydaną na podstawie art. 1 ust.1 ustawy o zawodzie felczera, potwierdzającą kwalifikacje zawodowe felczera, będą mogły zwrócić się z tą decyzją do Naczelnej Rady Lekarskiej o wydanie prawa wykonywania zawodu i używania tytułu felczera – okres przejściowy upływa 1 stycznia 2022 r.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.