Pytania o kalendarz wdrażania kolejnych etapów cyfryzacji w ochronie zdrowia

Wiceprezes NRL Andrzej Cisło zwrócił się do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego z wnioskiem o udostępnienie wyników ankiet przeprowadzonych w ramach V edycji „Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą” przez Centrum e-Zdrowia.

Foto: pixabay.com

„Z treści pytań ankietowych wnosić można, że Ministerstwo liczy się z możliwością braku dostatecznego przygotowania placówek ochrony zdrowia, co w dużej części wynikać będzie z opóźnień w aktualizacji programów gabinetowych, co z kolei również może być spowodowane przyczynami obiektywnymi, niekoniecznie z winy dostawców oprogramowania” – napisał wiceprezes NRL Andrzej Cisło.

Wiceprezes NRL zwrócił uwagę, że jak dotąd samorząd lekarski nie otrzymał odpowiedzi na pismo skierowane do wiceminister zdrowia Anny Goławskiej kilka tygodni temu, w którym przytaczano argumenty przemawiające za dostosowaniem kalendarza wdrażania kolejnych etapów cyfryzacji (wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej i raportowanie zdarzeń medycznych) do aktualnego stanu przygotowania dostawców oraz stanu organizacyjnego podmiotów leczniczych i praktyk w obliczu pandemii COVID-19.

„Poprzedni progowy termin wdrożenia tak dużej innowacji, czyli 1 stycznia 2020 r. jako termin obligatoryjnego wprowadzenia elektronicznej recepty, miał miejsce w warunkach poprzedzających nadejście epidemii. Był dodatkowo wsparty działalnością portalu gabinet.gov.pl. Z przyczyn oczywistych bardzo pomocne na co dzień działanie tego portalu nie będzie miało znaczenia dla obecnego wyzwania, gdyż portal ten spośród dokumentów EDM przechowuje jedynie recepty i skierowania” – wskazuje dr Andrzej Cisło, dodając, że pacjenci nie zostali wyposażeni w narzędzie elektronicznej autoryzacji zgody na dostęp do ich jednostkowych danych medycznych oraz do spisu indeksów raportów ze zdarzeń medycznych.

„Historia ostatniego roku dowiodła przydatności rozwiązań cyfrowych i dziś w poważnej dyskusji nie stawia się nawet tez podważających sens działań na polu e-zdrowia. Nie ma więc niebezpieczeństwa, że decyzja pana ministra idąca w kierunku spokojnego, etapowego wdrożenia, przewidzianych pierwotnie na lipiec, zadań będzie odczytana jako kwestionowanie konieczności wdrażania EDM. Dlatego też ponownie zwracam się do pana ministra o zaktualizowanie i dostosowanie do obecnej sytuacji kalendarza cyfryzacji w ochronie zdrowia” – zaapelował wiceprezes NRL.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.