Dane o szczepieniach pracowników

Obecnie nie istnieje podstawa prawna do usankcjonowania pytań pracodawcy o szczepienia pracowników przeciwko COVID-19.

Foto: pixabay.com

Szczepienia te nie są obowiązkowe, ponadto nie ma przepisów prawa, które umożliwiałyby pracodawcy przetwarzanie tego rodzaju danych. Informacja o szczepieniu jest informacją o stanie zdrowia.

Definicja danych dotyczących zdrowia zawarta jest w art. 5 pkt 15 RODO1. Są to dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej, w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej ujawniające informacje o stanie jej zdrowia. Dane dotyczące zdrowia to szczególna kategoria danych osobowych (art. 9 RODO), której przetwarzanie jest co do zasady zabronione.

Kontrowersyjne byłoby również oparcie przetwarzania danych wrażliwych o zgodę pracownika, gdyby zapytanie o podanie takiej informacji wychodziłoby od pracodawcy. Zgodnie bowiem z art. 221b § 1 Kodeksu pracy, zgoda pracownika może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych osobowych następuje z inicjatywy pracownika.

W przypadku braku właściwej przesłanki legalizującej lub uzyskiwania informacji bez właściwego, skonkretyzowanego celu, mogą ujawnić się ryzyka związane z naruszeniem zasad przetwarzania danych.

Beata Wierzchowska, radca prawny NIL

1 Rozp. PE i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozp. o ochronie danych, Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1 ze .zm.).

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.