Ustawa o leczeniu niepłodności w ogniu krytyki

Sekcja Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (SPiN PTG) krytycznie ocenia rządowy projekt ustawy o leczeniu niepłodności, twierdząc, że zawiera wiele wad merytorycznych i prawnych. W opublikowanym stanowisku zarzuca, że wymogi, jakie muszą spełnić placówki, które chcą mieć status centrum leczenia niepłodności, są nieprecyzyjne, co może prowadzić do nadużyć.

Foto: prof. Rafał Kurzawa, prezes SPiN PTG

„Bardzo poważne wątpliwości budzi przede wszystkim nieostry zakres art. 7 ustawy, w którym Ustawodawca zastrzega – z niewyjaśnionych przyczyn – że centrum może stanowić wyłącznie bądź jeden budynek, bądź kompleks budynków, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość. Jest to warunek, którego jedynym celem jest preferowanie ‘dużych’ podmiotów medycznych, a który nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem zarówno pacjentów, jak również materiału biologicznego” – czytamy w stanowisku podpisanym przez prof. dr. hab. Rafała Kurzawę, przewodniczącego Sekcji.

Autorzy stanowiska sugerują także, że nie do przyjęcia dla środowiska jest nałożenie na już istniejące ośrodki wykonujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji obowiązku uzyskiwania pozwolenia od Ministerstwa Zdrowia na funkcjonowanie.

Lista zarzutów jest dłuższa. Kolejny dotyczy wymogu posiadania przez ośrodki medycznie wspomaganej prokreacji laboratorium diagnostycznego. Zdaniem SPiN PTG nie jest ono potrzebne, bo takie usługi można zlecać wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu, a jedyne czego potrzebuje klinika, to pracownia embriologiczna.

Sekcja nieprzychylnie wypowiada się na temat zawartej w projekcie regulacji dotyczącej powołania Rady do Spraw Leczenia Niepłodności, krytykując, że  nie wymaga się od jej członków żadnego wykształcenia przedmiotowego, za to decyzja, kto ma się w niej znaleźć, leży w gestii ministra zdrowia, co może doprowadzić do upolitycznienia tego organu.

Krytykowany jest też sam zakres przedmiotowy projektu ustawy, który – zdaniem autorów stanowiska SPiN PTG – jest zbyt wąski, bo odnosi się przede wszystkim do kwestii dawstwa komórek i in vitro, a tylko lakonicznie reguluje problem leczenia niepłodności. Warto dodać, że niedawno projekt ustawy poddało krytyce również Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (zobacz więcej).

ls

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.