Usługi prania na rzecz szpitala bez zwolnienia z VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zajmował się niedawno kwestią usług prania wykonywanego na rzecz szpitala w kontekście zwolnienia z podatku VAT1.

Foto: pixabay.com

Mianowicie, spółka będąca podatnikiem VAT, która nie świadczy usług z zakresu opieki zdrowotnej, wystąpiła z wnioskiem do Krajowej Informacji Skarbowej o interpretację podatkową, wskazując, że świadczy kompleksowe usługi prania i dezynfekcji bielizny oraz odzieży szpitalnej na rzecz podmiotów posiadających status podmiotu leczniczego, który wykonuje działalność leczniczą, świadcząc usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Jej zdaniem takie usługi wykonywane na rzecz podmiotu leczniczego pozostają ściśle powiązane z usługą medyczną służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu i przywracaniu zdrowia, wykonywaną przez podmiot leczniczy. Krajowa Informacja Skarbowa uznała to stanowisko za błędne, wobec czego spółka wniosła skargę do WSA. Jaki był wyrok w tej sprawie?

Wprawdzie WSA potwierdził, że świadczone przez spółkę usługi prania są ściśle związane z usługami podstawowymi podmiotu leczniczego (gdyż czynności tego rodzaju, pomimo że same nie wchodzą w zakres opieki medycznej, są ściśle z nimi związane, bo – nie stanowiąc celu samego w sobie – służą należytemu wykonywaniu opieki w stosunku do pacjentów oraz właściwemu przygotowaniu zabiegów medycznych), jednakże spółka nie może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT2.

Warunkiem tego zwolnienia jest bowiem nie tylko to, aby świadczone usługi były ściśle związane z usługami podstawowymi, lecz również – jak wynika z art. 43 ust. 17a ustawy o VAT – żeby były dokonywane przez podmioty świadczące usługi podstawowe, tj. z zakresu opieki medycznej. Sąd, oddalając skargę, podkreślił, że nie budzi wątpliwości, że spółka nie świadczy usług z zakresu opieki medycznej, nie jest podmiotem leczniczym i dlatego świadczone przez spółkę usługi nie mogą być zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT.

Beata Wierzchowska, radca prawny NIL

Przypisy:

  1. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 21 czerwca 2022 r.,sygn. akt. I SA/Gd 119/22.
  2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.