Psychoterapia dla lekarzy dentystów – uzasadnienie MZ

Dodanie lekarzy dentystów do listy osób uprawnionych do szkolenia specjalizacyjnego z psychoterapii to spełnienie postulatu samorządu lekarskiego.

Foto: pixabay.com

Lekarze dentyści będą mogli szkolić się z psychoterapii. – To dobra wiadomość – mówi Paweł Barucha, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL), przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL. To reakcja na opublikowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

– Ujęcie zawodu lekarza dentysty w katalogu zawodów, po ukończeniu których można przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii, jest uzasadnione i wskazuje na równe traktowanie lekarzy i lekarzy dentystów. Cieszę się, że tym razem wsłuchano się w głos środowiska lekarskiego. Ta zmiana umożliwi podniesienie w ramach kształcenia podyplomowego kwalifikacji zawodowych lekarzy dentystów – komentuje wiceprezes NRL Paweł Barucha, którego wypowiedź została opublikowana na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL).

Co przewiduje projekt rozporządzenia?

W uzasadnieniu dołączonym do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia, który został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) czytamy, że osoba posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii będzie przygotowana do prowadzenia psychoterapii zaburzeń psychicznych i związanych z nimi zaburzeń somatycznych poprzez nawiązywanie szczególnej relacji interpersonalnej, umożliwiającej zaistnienie procesu psychoterapeutycznego, w którym język jest zasadniczym sposobem komunikacji.

„Celem oddziaływań psychospołecznych stosowanych przez specjalistę w dziedzinie psychoterapii jest usunięcie zaburzeń́ psychicznych poprzez zmianę̨ sposobów przeżywania, poznawania i zachowania. W wyniku tych oddziaływań pacjent zdobywa nową wiedzę i uczy się̨ nowych wzorców reagowania emocjonalnego i zachowania” – wskazano w uzasadnieniu.

Szkolenie specjalizacyjne ma być prowadzone w jednostkach akredytowanych w oparciu o program specjalizacji zatwierdzony przez ministra zdrowia.

Psychoterapia to uznana metoda terapeutyczna, która może być stosowana jako monoterapia w zaburzeniach psychicznych o łagodnym nasileniu. Połączenie jej z farmakoterapią lub metodami biologicznymi to – jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia – optymalna forma leczenia zaburzeń psychicznych o umiarkowanym i ciężkim nasileniu. Psychoterapia odgrywa również znaczącą rolę w profilaktyce chorób psychosomatycznych i zaburzeń psychicznych.

Resort zdrowia spodziewa się, że wprowadzenie specjalizacji z psychoterapii zwiększy dostępność do niej szczególnie w ramach leczenia środowiskowego realizowanego w ramach centrum zdrowia psychicznego i pozostałych podmiotów świadczących opiekę psychiatryczną, a system opieki zdrowotnej uzyska wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która będzie mogła udzielać świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.