23 maja 2024

Absolwenci tej uczelni najlepiej zdali LEK

Absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku najlepiej w Polsce zdali Lekarski Egzamin Końcowy w tegorocznej sesji wiosennej (uzyskali średnio 138,9 pkt). Za nimi uplasowali się studenci z Krakowa i Poznania.

Foto: UMB

Osoby kończące Uniwersytet Medyczny w Białymstoku okazały się najlepsze wśród tych, którzy zdawali Lekarski Egzamin Końcowy po raz pierwszy i tych, co ukończyli studia w ciągu dwóch lat.

– Bardzo się cieszę i bardzo gratuluję absolwentom. To wspólny sukces całej społeczności akademickiej: zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich – mówi dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim prof. dr hab. Irina Kowalska.

Lekarski Egzamin Końcowy to sprawdzian, którego zaliczenie uprawnia do wykonywania zawodu lekarza. Jest testem jakości nauczania. Absolwenci UMB w poprzedniej, jesiennej edycji LEK-u, również zajęli pierwsze miejsce w kraju wyprzedzając kilkanaście innych uczelni medycznych.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jako jeden z nielicznych w kraju może pochwalić się prestiżowym statusem Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. Ponad 800 nauczycieli akademickich na 14 kierunkach kształci 4600 studentów, w tym ponad 300 w języku angielskim.

Źródło: UMB