15 czerwca 2024

ABW zweryfikuje uchodźców

W debacie publicznej czasami jednym ciągiem wymienia się szereg polskich instytucji i służb, jako odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Jedną z nich jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na czym będą polegać jej działania w kontekście planowanej relokacji osób podających się za uchodźców, którzy obecnie znajdują się w takich krajach jak Grecja, Włochy czy Niemcy?

Na nasze pytania odpowiada płk Maciej Karczyński, rzecznik prasowy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W jaki sposób ABW sprawdza cudzoziemców, którzy starają się o nadanie statusu uchodźcy lub udzielenie azylu politycznego?

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykonuje zadania zgodnie z art. 5 ustawy o ABW oraz AW. Nie przeprowadza procesu identyfikacji osób przekraczających granice naszego państwa. Nie dokonuje również weryfikacji legalności i autentyczności dokumentów przedstawianych przez cudzoziemców na granicy. Nie rozstrzyga ponadto wątpliwości w zakresie pochodzenia oraz przynależności etnicznej lub narodowej cudzoziemców. Kwestie te pozostają w kompetencji m.in. Straży Granicznej.

Na ile uzasadnione jest podejrzenie, że wśród osób, które nielegalnie dostały się na terytorium UE w ostatnich miesiącach drogą morską (Włochy, Grecja), mogą być terroryści?

Osoby przybywające do Polski z krajów wysokiego ryzyka są zawsze przez nas weryfikowane pod kątem ewentualnych powiązań z terroryzmem, dlatego tak ważna jest współpraca i wymiana informacji ze służbami partnerskimi, która jest na bieżąco realizowana.

Czy od osób ubiegających się o status uchodźców w naszym kraju obligatoryjnie są pobierane odciski palców? Kto za to odpowiada i czy ABW ma do nich dostęp?

Służby specjalne, takie jak ABW, których zadaniem jest m.in. prewencja antyterrorystyczna, monitorują osoby mogące pozostawać w naszym zainteresowaniu. Aktualnie działamy zgodnie z wypracowanymi i sprawdzonymi procedurami. Będą one stosowane również przy weryfikacji uchodźców.

Załóżmy, że ABW ma zastrzeżenia wobec jakiegoś cudzoziemca wynikające z faktu jego powiązań z ekstremistami. Co się dzieje w takiej sytuacji? Jaka procedura obowiązuje ABW?

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ściśle współpracuje ze Strażą Graniczną. Centrum Antyterrorystyczne ABW współpracuje z krajowymi podmiotami systemu ochrony antyterrorystycznej, utrzymuje również bieżącą współpracę bilateralną i multilateralną ze służbami partnerskimi oraz międzynarodowymi instytucjami, takimi jak Europejski Urząd Policji Europol oraz Interpol.


Zobacz program Tomasza Sekielskiego „Po prostu” (TVP)

Kilka tygodni temu w Hamburgu doszło do zamieszek między Salafitami i Kurdami (część z nich przyjechała do Niemiec jako uchodźcy). – Oni będą niebezpieczni dla całego świata, nie tylko dla Turcji czy Iraku – mówią o islamskich fundamentalistach eksperci.


Czy polscy pogranicznicy są przygotowani do szturmu granicy przez nielegalnych imigrantów? Ile osób chce przedostać się do Polski z terenu Ukrainy czy Białorusi? Czy Straż Graniczna używa dronów? Odpowiedź na te pytania znajdziesz tutaj.