27 maja 2024

Aktywność fizyczna w trakcie uzupełniającej hormonoterapii

Aktywność fizyczna jest zalecana u kobiet otrzymujących leczenie z powodu raka piersi. Do tej pory nie było jednak prac badających wpływ aktywności fizycznej na jakość życia chorych na raka piersi w trakcie pooperacyjnej hormonoterapii.

Foto: pixabay.com

Pooperacyjna hormonoterapia jest leczeniem, które trwa od 5 do 10 lat, a jej działania niepożądane mogą powodować przedwczesne zakończenie terapii.

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie „Cancer” 485 kobiety rasy białej i czarnej poddano ankietowemu badaniu pod kątem aktywności fizycznej, jakości życia oraz niepożądanych działań hormonoterapii.

Umiarkowana aktywność fizyczna u kobiet stosujących pooperacyjną hormonoterapię wiązała się z mniejszym odczuwaniem działań niepożądanych wywołanych leczeniem oraz z poprawą jakości życia. Dodatkowo zauważono, że kobiety rasy czarnej oraz otyłe rzadziej niż kobiety rasy białej o prawidłowej masie ciała wykonywały jakąkolwiek aktywność fizyczną.

Więcej w artykule na stronie internetowej: https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com.