19 maja 2024

Ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych pomoże na SOR-ach

To nowy zakres świadczeń, który chce wprowadzić NFZ. Ma to rozwiązać problem przepełnionych SOR-ów, gdzie przychodzą pacjenci, którym nie udało się dostać się do poradni.

Foto: Marta Jakubiak

Zakończyły się konsultacje projektu nowelizacji zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka  specjalistyczna.

Zgodnie z jego zapisami zostanie wprowadzony nowy zakres skojarzony pn. ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych. Świadczenia mają być realizowane w poradniach specjalistycznych: ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dorosłych i dzieci, chirurgii dziecięcej oraz okulistycznych dla dorosłych i dzieci – spełniających określone warunki aparaturowe.

Świadczenia będą rozliczane według wyższego, wynoszącego 1,6, współczynnika, w odniesieniu do świadczeń okulistycznych w ciągu 14 dni od rozpoznania, a ortopedycznych – 60 dni. Projekt zakłada też podniesienie stawek za ambulatoryjne wizyty małych pacjentów oraz wybrane pierwsze wizyty dorosłych w ramach świadczeń z zakresu alergologii, endokrynologii, kardiologii i neurologii.