17 lipca 2024

Ankieta dla lekarzy: ginekologia i położnictwo

Zespół młodych ludzi wywodzący się z uczelni medycznych pragnie stworzyć mobilne, telemedyczne urządzenie teleKTG, aby zwiększyć komfort i dostępność do tego badania. Obserwując rozwój telemedycyny oraz niszę w niewystarczającej ocenie dobrostanu płodu podjęliśmy starania zwiększenia profilaktyki, poprzez stworzenie takiego mobilnego urządzenia teleKTG z usługą zdalnej analizy zapisów KTG.

Nasz zespół tworzą: Patrycja Wizińska, Anna Skotny-Krakowian i Robert Woytoń (cała trójka to doktoranci na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu) oraz Łukasz Konarski (doktorant na Politechnice Wrocławskiej). W dużym zakresie współpracujemy z różnymi ośrodkami medycznymi, lekarzami i położnymi zarówno w kraju, jak i za granicą.

Pragniemy zbadać oczekiwania i potrzeby dotyczące mobilnej, telemedycznej opieki nad kobietą w ciąży.

Zależy nam, aby jak najlepiej dostosować się do preferencji i potrzeb rozwoju telemedycznej profilaktyki kobiet ciężarnych w codziennej praktyce położniczej. Dlatego uprzejmie prosimy do wypełnienia ankiety przez lekarzy o specjalizacji ginekologia i położnictwo lub będących w trakcie jej odbywania. Jest ona anonimowa, dobrowolna i do niczego niezobowiązująca: ankietka.pl.

Patrycja Wizińska