21 czerwca 2024

17 prezesów samorządów pisze do premier Kopacz

Prezesi samorządów zawodów zaufania publicznego (w tym prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz) wystosowali apel do premier Ewy Kopacz, będący sprzeciwem wobec ostatnich „działań legislacyjnych podejmowanych w pośpiechu i ze szkodą dla zasady tworzenia dobrego prawa”.

Foto: M. Śmiarowski, KPRM, CC BY 2.0

Sygnatariusze apelu zwracają uwagę m.in. na projekt ustawy o policji, którego zapisy w kwestiach związanych z kontrolą operacyjną (w tym także w zakresie danych telekomunikacyjnych) dają upoważnienie nie tylko policji, ale również służbom (takim jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne) oraz organom kontroli skarbowej.

17 czołowych reprezentantów samorządów zawodów zaufania publicznego poddaje też uwadze szefowej polskiego rządu ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej oraz rozporządzenie w sprawie stawek opłat za czynności adwokatów i radców prawnych. „Zwracamy się do Pani Premier o podjęcie działań naprawczych, które usuną opisane nieprawidłowości” – czytamy w piśmie skierowanym do Ewy Kopacz (pełna treść do pobrania tutaj).

Oprócz Macieja Hamankiewicza, pismo zostało podpisane przez m.in. prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Grażynę Rogalę-Pawelczyk, prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Elżbietę Puacz, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzeja Zwarę, prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusza Sałajewskiego, prezesa Krajowej Rady Notarialnej Mariusza Biełeckiego i prezesa Krajowej Rady Komorniczej Rafał Fronczka.

To kolejna inicjatywa osób stojących na czele samorządów zawodów zaufania publicznego w ostatnim czasie. Pod koniec lipca prezesi samorządów zawodów zaufania publicznego wystosowali list do prezydenta (wówczas jeszcze elekta) Andrzeja Dudy z prośbą o możliwość spotkania, na którym m.in. przedstawiliby sprawy związane z wykonywaniem zawodów oraz chcieliby porozmawiać o możliwości reprezentowania zawodów zaufania publicznego w Narodowej Rady Rozwoju, której powołanie zapowiedział Duda (pisaliśmy o tym tutaj).


Więcej o wydarzeniach dotyczących Ewy Kopacz piszemy tutaj.