23 czerwca 2024

Apel do premiera i Ministerstwa Zdrowia

Powołanie „okrągłego stołu” oraz zapoczątkowanie dyskusji o znaczeniu leków bez recepty w systemie opieki zdrowotnej – tego domaga się PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty. List otwarty Związku do premiera Donalda Tuska jest odpowiedzią na postulaty Naczelnej Rady Aptekarskiej zaprezentowane publicznie 21 lutego.

Foto: imageworld.pl

– Nie możemy zostawić bez odpowiedzi bezpodstawnych zarzutów Naczelnej Rady Aptekarskiej dotyczących sprzedaży pozaaptecznej. Postulaty te w istotny sposób ograniczają prawa pacjentów do niezbędnej dostępności skutecznego i bezpiecznego leczenia najprostszych objawów takich jak ból, gorączka czy przeziębienie – mówi Ewa Jankowska, prezes PASMI Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty.

Sprzedaż leków OTC idzie w górę

Dane sprzedażowe oraz jakościowe i ilościowe badania rynkowe wyraźnie wskazują, że rynek sprzedaży leków bez recepty, zarówno apteczny, jak i pozaapteczny, są komplementarne. Dostępność dopuszczonych do sprzedaży leków bez recepty w sieci ogólnohandlowej bardzo często stanowi dla pacjentów jedyną możliwość dostępu do leku w przypadku nagłej i doraźnej potrzeby szczególnie w rejonach poza większymi miastami i w rejonach wiejskich.

Wg niezależnych firm badających rynek farmaceutyczny, takich jak IMS Health, Pharma Expert i AC Nielsen, sprzedaż produktów leczniczych poza aptekami stanowi bardzo niewielki procent całkowitego obrotu aptecznego – za rok 2013 było to 1,3 proc. W latach 2008-2012 wartość sprzedaży leków w kanale pozaaptecznym pozostawała praktycznie na tym samym poziomie, podczas gdy wartość sprzedaży leków wydawanych bez recepty w aptekach wzrosła w tym okresie o blisko 25 proc.

Potrzebne są rozmowy

Ponadto związek w najbliższym czasie będzie wnioskował do Ministerstwa Zdrowia o organizację spotkania „okrągłego stołu”, aby w szerszym gronie omówić rolę i znaczenie leków oraz innych produktów dostępnych bez recepty z punktu widzenia potrzeb pacjentów, zdrowia publicznego i systemu ochrony zdrowia.

PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty został utworzony w 2006 roku. Dąży do ustanawiania odpowiednich rozwiązań prawnych i systemowych dla rozwoju odpowiedzialnego wykorzystania leków OTC jako jednego z elementów systemu ochrony zdrowia. Związek promuje wśród społeczeństwa odpowiedzialne samoleczenie poprzez świadome i bezpieczne stosowanie produktów sklasyfikowanych jako „leki bez recepty”. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Leków OTC.

mt