18 lipca 2024

Apel do premiera o pomoc finansową dla rodzin

Prezydium NRL zaapelowało do premiera Mateusza Morawickiego o zabezpieczenie środków finansowych na pomoc dla rodzin osób biorących udział w niesieniu bezpośredniej pomocy związanej z obecną epidemią, gdyby za to poświęcenie zapłaciły cenę bardzo wysoką, a nawet najwyższą.

Foto: Krystian Maj / KPRM

Prezydium NRL wystosowało apel do prezesa Rady Ministrów w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pomoc dla rodzin w wypadku śmierci lub ciężkiej choroby osoby biorącej udział w bezpośrednim niesieniu pomocy w okresie epidemii.

„Mając na względzie wielką ofiarność i zaangażowanie osób biorących udział w niesieniu bezpośredniej pomocy związanej z obecną epidemią, a także możliwość narastania zagrożenia w najbliższych dniach, a w konsekwencji wzrostu ryzyka dla tych osób wnosimy o zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych na pomoc dla rodzin w przypadku śmierci osoby z tego grona” – czytamy w apelu podjętym w czwartek 26 marca.

„Świadomi wielu niespodziewanych wydatków ponoszonych zarówno przez władze publiczne, samorządowe i samych obywateli, postulujemy, aby ewentualna pomoc była adekwatna do poniesionej straty. Zabezpieczenie tych środków będzie dowodem szczególnego szacunku jakim powinniśmy otaczać tych spośród nas, które narażając własne zdrowie i życie nie szczędzą wysiłków ani czasu na pomoc dla całego społeczeństwa” – podkreśla Prezydium NRL. Wyrażono również nadzieję, że podejmowane działania (w tym wyposażenie osób udzielających bezpośredniej pomocy w należny sprzęt, środki ochronne i diagnostyczne oraz niezbędne decyzje organizacyjno-finansowe) przyczynią się do zminimalizowanie zagrożenia.