23 czerwca 2024

Apel Komisji Stomatologicznej NRL ws. NFZ

W dniu 28 listopada 2015 r. Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciła się do NRL o wystąpienie do Ministra Zdrowia ze sprzeciwem w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016 w części dotyczącej wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia stomatologicznego. Poniżej jego treść.

Foto: freeimages.com

Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się z apelem do Naczelnej Rady Lekarskiej o wystąpienie do Ministra Zdrowia ze sprzeciwem w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowa na rok 2016 w części dotyczącej wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia stomatologicznego.

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016 został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów 18 września 2015 r. Przedmiotowy plan finansowy określa koszty leczenia stomatologicznego na poziomie 1,79 mld zł, co stanowi zaledwie 2,56% udziału w całości Funduszu. W porównaniu do ubiegłego roku nastąpił spadek zaplanowanych wydatków przeznaczonych na leczenie stomatologiczne.

Komisja Stomatologiczna przypomina, że w założeniach reformy ochrony zdrowia w czasie jej tworzenia, budżet przeznaczony na leczenie stomatologiczne miał się kształtować na poziomie ok 5% całości kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, co pozwoliłoby na zapewnienie społeczeństwu dostępu do leczenia stomatologicznego na poziomie wymaganym dla utrzymania minimalnego stanu zdrowotnego.

Samorząd Lekarski od wielu lat podnosi, że środki przeznaczona na leczenie stomatologiczne są niewystarczające do utrzymania odpowiedniego poziomu leczenia stomatologicznego. Jednocześnie procentowy udział kosztów przeznaczonych na leczenie stomatologiczne systematycznie ulega zmniejszaniu.

W roku 2008 na świadczenia stomatologiczne przeznaczono 4,2% budżetu funkcjonujących wówczas Kas Chorych, w 2009 roku koszty leczenia stomatologicznego wyniosły 3,37%, a w 2015 roku 2,73%. Natomiast w 2016 roku koszty leczenie stomatologicznego, jak już wskazano na wstępie, będą się kształtowały na poziomie zaledwie 2,56% całości budżetu NFZ.

Skutki systematycznego zmniejszania kwot przeznaczonych na leczenie stomatologiczne w ramach świadczeń gwarantowanych są już dostrzegalne w polskim społeczeństwie, jako przykład wskazać należy, że 80% dzieci w Polsce w wieku do lat 12 ma próchnicę, a 40% seniorów to osoby bezzębne. O powyższych problemach Samorząd Lekarski wielokrotnie informował przedstawicieli władzy publicznej odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną oraz media. Niezmiennie jednak obserwujemy systematyczny spadek wydatków na stomatologię.

W związku z powyższym zwracamy się do Naczelnej Rady Lekarskiej z apelem o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania leczenia stomatologicznego i wystąpienie w tym celu do Ministra Zdrowia ze sprzeciwem w sprawie kwot przeznaczonych na leczenie stomatologiczne w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016.