22 maja 2024

Apel NRL do Prokuratora Generalnego z pandemią w tle

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro o podjęcie działań wobec osób zajmujących stanowiska publiczne, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia publicznego oraz dla zdrowia i życia wielu osób.

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Foto: ms.gov.pl

Naczelna Rada Lekarska apeluje o podjęcie działań wobec osób zajmujących stanowiska publiczne, które zniechęcając do działań i postaw zmierzających do ograniczenia skutków pandemii, stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia publicznego oraz dla zdrowia i życia wielu osób” – czytamy w podjętym apelu, który został opublikowany na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Zdaniem samorządu lekarskiego „pogarda dla wskazań aktualnej wiedzy medycznej”, jaką w czasie walki z pandemią okazują niektóre osoby pełniące funkcje publiczne, w tym część parlamentarzystów, jest działaniem niebezpiecznym dla zdrowia i życia wszystkich obywateli. „Demonstracyjny brak poszanowania zasady stosowania maseczek ochronnych czy publiczne nawoływanie do nierespektowania rekomendacji i przepisów mających zapobiegać szerzeniu się pandemii to tylko niektóre przykłady takich postaw” – czytamy w apelu.

Zdaniem NRL brak skutecznej reakcji odpowiednich władz i instytucji oznacza nie tylko wspieranie „aspołecznych postaw”, ale jest również „równoznaczny z przyjęciem współodpowiedzialności za ich tragiczne skutki”. Dlatego zaapelowano o zajęcie przez Prokuratora Generalnego jednoznacznego stanowiska w sprawie takich zachowań, ich napiętnowanie, a w przypadkach, gdy jednocześnie łamią one normy prawa karnego – ściganie.