23 maja 2024

Apel NRL w sprawie klauzuli opt-out

Apel Nr 9/17/IIV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 27 października 2017 r. do lekarzy (przyjęty w czasie nadzwyczajnego posiedzenia NRL, w którym uczestniczyli przedstawiciele protestujących lekarzy rezydentów).

Foto: Monika Bala

Naczelna Rada Lekarska, uwzględniając głosy środowiska lekarzy, którzy słusznie dostrzegają, że nadmierne obciążenie pracą wpływa negatywnie zarówno na jakość udzielanych pacjentom świadczeń zdrowotnych, jak i na możliwość regeneracji sił przez samych lekarzy, zwraca się do lekarzy o ograniczenie w najbliższym czasie gotowości do świadczenia pracy i wykonywania świadczeń zdrowotnych, również w ramach umów cywilnoprawnych, do maksymalnie 48 godzin w tygodniu.