21 czerwca 2024

Apelują do Zembali o skuteczną walkę z rakiem

Dzisiaj Polska Liga Walki z Rakiem skierowała list otwarty do nowego ministra zdrowia, prof. Mariana Zembali, apelując o wdrożenie kompleksowej Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024. Przypomnijmy, że została ona opracowana przez blisko 200 ekspertów jako efekt wspólnego wysiłku wielu środowisk związanych z onkologią.

Foto: freeimages.com

Szanowny Panie Ministrze,

Rozpoczęcie działalności fundacji Polska Liga Walki z Rakiem zbiegło się w czasie ze zmianami we władzach resortu zdrowia. Nominacja Pana Profesora to doskonały moment, by na nowo podjąć dyskusję o sprawach dla Polaków najważniejszych.

Misją naszej fundacji, powstałej za sprawą Prof. Ewy Łętowskiej, Krystyny Jandy, Danuty Wałęsy, Bogdana Borusewicza, Prof. Jerzego Stuhra i Krzysztofa Hołowczyca, jest uczynienie z zapobiegania nowotworom i ich skutecznego leczenia sprawy publicznej, czyli zrozumiałej i jednoczącej wszystkich obywateli.

W Polsce nadal zbyt wielu pacjentów umiera z powodu chorób nowotworowych. Każdego roku jest to ponad 90 tysięcy osób, co odpowiada liczbie mieszkańców średniej wielkości miasta. Mimo niedawnej korekty, system opieki onkologicznej nie działa ani odpowiednio szybko, ani skutecznie. Potrzebne są zdecydowane działania, a zwłaszcza otwarcie Ministerstwa Zdrowia na dyskusję i współpracę.

Jako organizacja pozarządowa zaangażowana w sprawy profilaktyki i leczenia nowotworów, pragniemy zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii.

Choroby nowotworowe stanowią główną przyczynę przedwczesnych zgonów i największą zdrowotną przyczynę obciążeń społeczno-ekonomicznych. Walka z rakiem zdecydowanie wykracza poza wymiar finansów, organizacji i kompetencji kadr medycznych. Nowotwory stanowią ważny test mechanizmów i wartości leżących u podstaw demokratycznego państwa.

Zwrócenie uwagi na wielowymiarowość problemu choroby nowotworowej jest wyzwaniem stojącym przed wszystkimi, którzy czują się odpowiedzialni za kształt ochrony zdrowia w Polsce. W chorobie nowotworowej, której terapia trwa nierzadko kilka lat, edukacja i sprawna pomoc społeczna są równie ważne, jak technologie medyczne. Warto przypomnieć, że każdy pacjent leczy się, by wrócić do normalnego, codziennego funkcjonowania. Rolą państwa jest wszechstronna i aktywna pomoc w tym procesie.

Wiemy, że te zadania przekraczają możliwości Ministerstwa Zdrowia. Dlatego apelujemy, by rozpocząć pracę nad wprowadzeniem narodowej strategii walki z rakiem, która wymaga międzyresortowej współpracy w celu opracowania najlepszych systemowych rozwiązań. Raka możemy pokonać tylko wspólnie.

Dobrym drogowskazem koniecznej zmiany w polskim systemie walki z rakiem jest Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024, opracowana właśnie wspólnym wysiłkiem niemal 200 specjalistów różnych dziedzin i przedstawicieli pacjentów, reprezentujących 13 towarzystw naukowych i organizacji pozarządowych.

Dokument ten zawiera propozycje kompleksowych rozwiązań opartych na najlepszych światowych doświadczeniach. Aby wspólnie podążyć drogą wskazaną w Strategii, Polska Liga Walki z Rakiem stawia do dyspozycji Pana Ministra grono kilkudziesięciu ekspertów, ich energię i zaangażowanie oraz głęboką znajomość rzeczywistości onkologicznej.

Nie oczekujemy rewolucji. Pragniemy zwrócić uwagę na potrzebę pogłębienia partnerskiej współpracy ze środowiskami pacjentów i lekarzy w celu uczynienia walki z rakiem jednym z priorytetów polityki zdrowotnej Państwa. Jesteśmy pewni, że tylko energiczne współdziałanie, oparte na przemyślanej strategii, może przynieść rzeczywistą poprawę sytuacji w tym ważnym obszarze. Chcemy razem działać, by wspólnie zmieniać polski system walki z rakiem.

Panie Profesorze, Panie Ministrze – polska onkologia potrzebuje dzisiaj więcej serca.

Zarząd Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem:

Łukasz Andrzejewski, filozof
Jacek Jassem, onkolog
Sergiusz Nawrocki, onkolog
Piotr Potemski, onkolog
Jacek Santorski, psycholog


O powołaniu Polskiej Ligi Walki z Rakiem wspominaliśmy kilka dni temu. Więcej o onkologii piszemy tutaj. O tym, kim jest nowy minister zdrowia Marian Zembala, można przeczytać tutaj.