15 lipca 2024

Atak Rosji na Ukrainę. Jak zareagowały międzynarodowe organizacje lekarskie?

Poniedziałek jest piątym dniem ataku Rosji na Ukrainę. W trwającej od 24 lutego agresji używane są m.in. rosyjskie siły zgrupowane na Białorusi, skąd wystrzelono rakiety w kierunku południowego sąsiada. Po południu zakończyły się rozmowy ukraińsko-rosyjskie na granicy z Białorusią – to było pierwsze takie spotkanie od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji.

Zniszczony czołg rosyjski na drodze do Czernihowa. Źródło: twitter.com/UAWeapons

Na rosyjską agresję na Ukrainę zareagowały międzynarodowe organizacje lekarskie, których członkiem jest Naczelna Izba Lekarska – Światowe Stowarzyszenie Lekarzy, Stały Komitet Lekarzy Europejskich i Europejska Unia Lekarzy Specjalistów.

Światowe Stowarzyszenie Lekarzy (World Medical Association – WMA), największa organizacja lekarska na świecie, zrzeszająca organizacje lekarskie z ponad 100 krajów, w tym Ukrainy i Rosji, potępiła atak na Ukrainę. WMA wezwała władze Federacji Rosyjskiej do poszanowania pracy lekarzy i pielęgniarek w kraju, a także zaapelowała o zakończenie działań wojennych.

Światowe Stowarzyszenie Lekarzy wraz ze Stałym Komitetem Lekarzy Europejskich (Standing Committee of European Doctors – CPME), który zrzesza krajowe organizacje lekarskie z 29 państw, podkreśliły, że placówki medyczne nie mogą być celem wojskowym i należy dołożyć wszelkich starań, by pacjenci i poszkodowani mieli pełny dostęp do opieki zdrowotnej. WMA i SPME wskazały, że uniemożliwianie lekarzom świadczenia opieki medycznej pacjentom lub nakładanie na nich sankcji narusza prawo międzynarodowe zawarte w konwencjach, do których przestrzegania zobowiązała się Federacja Rosyjska.

W sprawie inwazji na Ukrainę osiem europejskich organizacji lekarskich, m.in. CPME oraz Europejska Unia Lekarzy Specjalistów (European Union of Medical Specialists – UEMS), wydały komunikat, w którym wezwały Unię Europejską do koordynowania wspólnej odpowiedzi „w oparciu o europejskie wartości demokracji, solidarności i praworządności”. „Wzywamy nasze organizacje członkowskie oraz kolegów studentów i pracowników ochrony zdrowia do dawania przykładu poprzez niesienie pomocy i wsparcia, jednocześnie wzywając władze krajowe i międzynarodowe do podjęcia odpowiednich działań, zgodnie z prawem humanitarnym i ludzką przyzwoitością” – wskazali lekarze.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zwrócił się do rosyjskich organizacji medycznych z apelem o natychmiastowe potępienie działań zbrojnych prowadzonych przez Kreml na Ukrainie. W razie braku ich reakcji świadczącej o humanitaryzmie oraz solidarności z cierpiącymi i potępieniu agresji, planuje wystąpić z wnioskiem o zawieszenie ich członkostwa w gronie światowych organizacji medycznych do chwili opuszczenia Ukrainy przez rosyjskie wojska – poinformowano w poniedziałek na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej.