23 czerwca 2024

Badania lekarskie: nowe wzory skierowania

1 kwietnia wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Foto: Lidia Sulikowska

Określa ona nowe wzory skierowania na badania lekarskie oraz orzeczeń lekarskich – można je pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Zdrowia. Do skierowań na badania lekarskie wydanych przed dniem 1 kwietnia br. oraz do badań lekarskich rozpoczętych przed tym dniem stosuje się dotychczasowe przepisy.

Przypominamy także, że również od 1 kwietnia możliwe jest odstąpienie od wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy u nowego pracodawcy w przypadku, jeżeli przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach środowiska pracy odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.