15 czerwca 2024

Badania obrazowe – wytyczne dla lekarzy

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia wraz z Polskim Lekarskim Towarzystwem Radiologicznym, Polskim Towarzystwem Medycyny Nuklearnej, a także konsultantami krajowymi w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz w dziedzinie medycyny nuklearnej, zakończyło projekt polegający na przetłumaczeniu i wydaniu w nakładzie 10 tys. nieodpłatnych egzemplarzy publikacji pt. „Wytyczne dla lekarzy kierujących na badania obrazowe”.

Foto: Marta Jakubiak

Słowo wstępne napisał były minister zdrowia, prof. Marian Zembala. Publikacja dedykowana jest lekarzom kierującym na badania oraz lekarzom klinicystom i zawiera zalecenia oparte na udowodnionych faktach naukowych potwierdzonych klinicznie.

Autorzy „Wytycznych dla lekarzy kierujących na badania obrazowe” uzyskali poparcie prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza dla rozesłania publikacji do wszystkich okręgowych izb lekarskich, aby te następnie przekazały egzemplarze wszystkim zainteresowanym lekarzom. Lekarze proszeni są o kontakt w tej sprawie z właściwą OIL.