21 kwietnia 2024

Badania z zakresu chorób cywilizacyjnych

Ruszyła druga edycja konkursu na dofinansowanie najlepszych projektów w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, znanego pod nazwą Strategmed. Do rozdysponowania jest w sumie 220 mln zł. Program realizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Na dotacje mają szansę projekty badawcze prowadzone w czterech obszarach: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii i zmysłach, a także medycynie regeneracyjnej. W stosunku do poprzedniej edycji konkursu wprowadzono kilka zmian. Teraz procedura wyłonienia najlepszych wniosków jest jednoetapowa, za to w projekcie konieczny jest udział partnera z przemysłu.

–  Udział przedsiębiorcy w projektach badawczo-rozwojowych jest gwarancją, że końcowy produkt znajdzie zastosowanie. Wymagane będzie także uwzględnienie w projekcie fazy przygotowań do wdrożenia – wyjaśnia prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: strategmed@ncbr.gov.pl.

Program Strategmed będzie realizowany do końca 2017 roku. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło na jego realizację łącznie 800 mln zł (dla porównania: w pierwszej edycji konkursu rozdysponowano 310 mln zł). W przyszłym roku zostanie ogłoszony jeszcze jedna edycja (na kwotę ok. 270 mln zł).

Źródło: NCBiR