2 marca 2024

Badanie moczu pomaga rozpoznać końcową fazę życia

Czy badanie moczu pozwala wskazać rozpoczęcie końcowej fazy życia u chorych na raka płuca? Z badania zaprezentowanego na kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej wynika, że tak.

Foto: pixabay.com

Rozpoznanie procesu umierania u chorych na nowotwory jest trudne. Chorzy i ich rodziny często nie zdają sobie sprawy, z rozpoczęcia końcowej fazy choroby, w związku z tym nie widzą potrzeby przygotowania się na nadchodzącą śmierć i pożegnanie z bliskimi.

W badaniu zaprezentowanym na tegorocznym kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (American Society of Clinical Oncology, ASCO) sprawdzono, jak zmieniają się metabolity w moczu u chorych na raka płuca w ostatnich tygodniach życia.

Przebadano 234 próbki moczu od 112 chorych; zidentyfikowano 90 metabolitów, których zawartość zmienia się w ciągu ostatnich tygodni lub dni życia. Po analizie stworzono model wykorzystujący 21 metabolitów, który pozwala przewidzieć ryzyko zgonu w ciągu 28 dni z dokładnością do 88 proc.

Źródło: meetinglibrary.asco.org