15 lipca 2024

Badanie śliny pozwoli na wykrycie nowotworów głowy i szyi

Częstość zachorowań na nowotwory rejonu głowy i szyi gwałtownie wzrasta. Prognozuje się, że w 2035 roku będzie to trzeci najczęstszy nowotwór wśród mężczyzn.

Foto: pixabay.com

Wzrost zachorowalności wynika głównie ze wzrostu liczby nowotworów wywołanych przewlekłą infekcją wirusem brodawczaka ludzkiego (Human papilloma virus, HPV, tzw. nowotwory HPV-zależne).

Podczas kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (American Society of Clinical Oncology, ASCO) przedstawiono wyniki niewielkiego badania klinicznego oceniającego skuteczność badań śliny w wykrywaniu nowotworów głowy i szyi. Test NavDX pozwala na wykrycie obecności DNA pięciu najczęstszych podtypów wirusa HPV.

Dotychczas tę metodę stosowano w badaniach krwi. Tym razem, podobnie do cytologii w raku szyjki macicy, naukowcy postanowili ocenić czy na podstawie materiału z sąsiedztwa nowotworu – śliny, można będzie bezinwazyjnie wykryć nowotwór. Czterdziestu sześciu chorym na HPV-zależny nowotwór rejonu głowy i szyi pobrano przed rozpoczęciem leczenia krew i ślinę.

Dodatni wynik, potwierdzający rozpoznanie nowotworu, uzyskano w 43 próbkach krwi oraz 44 próbkach śliny. Ze względu na wykazaną wysoką czułość testu naukowcy będą kontynuować badania, pozwalające ocenić jego wartość jako badania przesiewowego w kierunku nowotworów głowy i szyi.

Źródło: American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2021: Abstract 6063