19 maja 2024

Bakterie w napojach można zwalczać naturalnymi metodami

Smakowe wody mineralne i napoje izotoniczne mogą być skażone bakteriami Asaia spp. Drobnoustroje te da się jednak zwalczać naturalnymi metodami, wykorzystując ekstrakty roślinne i soki owocowe bogate w związki bioaktywne.

Foto: pixabay.com

Szczepy Asaia spp. są mało wrażliwe na środki dezynfekcyjne stosowane w przemyśle napojów bezalkoholowych. Dlatego naukowcy poszukuję nowych rozwiązań recepturowych i technologicznych, które mają szansę na szybkie zastosowanie w praktyce.

Dr inż. Hubert Antolak otrzymał nagrodę Wydziału IV Nauk Technicznych PAN za pracę doktorską „Bakterie Asaia spp. jako nowe zanieczyszczenie napojów funkcjonalnych” oraz 8 związanych z nią artykułów naukowych.

„Interesowała mnie zdolność bakterii należących do rodzaju Asaia do tworzenia biofilmów oraz syntezowania związków barwnych (karotenoidów) i lotnych, które przyczyniają się do pogorszenia walorów sensorycznych produktów zanieczyszczonych tymi bakteriami” – wyjaśnia laureat.

Naukowiec z Politechniki Łódzkiej został doceniony za wyniki badań związanych z izolowaniem bakterii Asaia spp. Prace te prowadził w ramach projektu finansowanego przez NCN, uzyskanego w konkursie Preludium.

Dr inż. Antolak jest adiunktem w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności. Instytut ten jest jedną z niewielu jednostek naukowych na świecie zajmujących się tematyką bakterii Asaia spp.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl