20 maja 2024

Będą umowy lojalnościowe dla rezydentów?

Rezydentura w obecnej formie, gdy to minister zdrowia zatrudnia młodych lekarzy w trakcie specjalizacji, przeżyła się. W innych zawodach nie ma takiego rozwiązania – przekonywał Konstanty Radziwiłł na posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia kilka dni temu.

Foto: pixabay.com

Czy resort planuje prace zmierzające do likwidacji rezydentur albo ograniczenia rezydentur jedynie do specjalizacji deficytowych? Zapytaliśmy o to rzecznika prasowego ministra zdrowia Milenę Kruszewską. Odpowiedź poniżej.

– W związku z przygotowywaną obecnie w Ministerstwie Zdrowia kompleksową nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie kształcenia podyplomowego przedstawicieli ww. zawodów medycznych, rozważamy i analizujemy różne warianty finansowania szkolenia specjalizacyjnego.

Jedną z koncepcji, która ma szansę stać się obowiązującym prawem, jest koncepcja tzw. umów lojalnościowych. Wstępnie zakładamy, że lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne będzie mógł (dobrowolnie) zawrzeć z ministrem zdrowia umowę lojalnościową, w ramach której w zamian za dodatek do wynagrodzenia zobowiąże się do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w Polsce w okresie równym okresowi pobierania dodatku do wynagrodzenia z tytułu tej umowy.

Kwota tego dodatku jest uzależniona od możliwości budżetu państwa i nie jest obecnie przesądzona. W przypadku niedotrzymania przez lekarza warunków umowy, w szczególności w przypadku wyjazdu poza granicę Polski w celu wykonywania zawodu, będzie on zobowiązany do proporcjonalnego zwrotu środków za nieodpracowany okres powiększonych o odsetki ustawowe.

Opracowujemy także sposób monitorowania lekarzy posiadających umowy lojalnościowe. W tym zakresie konieczna będzie współpraca ministra zdrowia z Naczelną Radą Lekarską oraz wojewodami. Jednocześnie obecnie nie projektujemy rozwiązań innych od powyższego w zakresie finansowania rezydentur, jak i objęcia finansowaniem wyłącznie dziedzin priorytetowych.