24 kwietnia 2024

Bezpieczeństwo lekarza. Zakażenie w pracy

Czy brak zabezpieczeń dla personelu medycznego oznacza odpowiedzialność odszkodowawczą pracodawcy?

Foto: pixabay.com

Każdy pracodawca, w tym placówki medyczne, musi zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Taki obowiązek wynika z norm polskiego prawa pracy, a jego niedopełnienie pozwala pracownikom na powstrzymanie się od wykonywania pracy.

Jednym z elementów środowiska pracy w zakresie świadczenia usług medycznych jest stałe zagrożenie zakażeniem patogenami. Orzecznictwo stoi na stanowisku, że pracodawcy świadczący usługi medyczne powinni dołożyć szczególnej staranności i zastosować wszelkie dostępne oraz możliwe środki, aby zapewnić bezpieczeństwo personelu, zwłaszcza w kontekście ochrony przed zakażeniem wskutek kontaktu z patogenami.

Podstawy i zasady odpowiedzialności zostały wypracowane przez sądy m.in. na podstawie sporów dotyczących zakażenia personelu wirusem WZW typu C i zachowują aktualność również w obliczu panującej pandemii koronawirusa. Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia personelowi odpowiedniego wyposażenia i środków ochrony osobistej w zakresie niezbędnym do zapobiegnięcia zainfekowaniu.

Obok wyposażenia, pracodawca powinien również wdrożyć procedury związane z bezpiecznym i higienicznym świadczeniem usług medycznych i ich przestrzegać. Środki ochrony powinny być dostępne w ilości wystarczającej dla zabezpieczenia personelu, niezależnie od ilości i zakresu wykonywanych usług lub zabiegów. Orzecznictwo potwierdza również, że ryzyko zawodowe kontaktu z patogenami, typowe dla przedstawicieli zawodów medycznych, w żaden sposób nie ogranicza odpowiedzialności pracodawcy.

Sądy wyprowadzają wniosek mówiący, iż w związku z obowiązkiem dołożenia szczególnej staranności przez placówki medyczne, wobec pracodawcy stosowany jest zaostrzony reżim staranności niż w przypadku pracodawców, których pracownicy wykonują zawody narażone w mniejszym stopniu na kontakt z patogenami. Ponadto, orzecznictwo stoi na stanowisku, że dla ustalenia winy pracodawców nie jest konieczne ustalenie winy w działaniu lub zaniechaniu konkretnych osób działających w imieniu pracodawcy, co znacznie ułatwia dochodzenie roszczeń.

Placówka medyczna, w której doszło do zakażenia pracowników, musi liczyć się z obowiązkiem wykazania, że dochowała wszelkich starań i zapewniła wszelkie środki, aby uniknąć takiej sytuacji. W przeciwnym wypadku pracownicy mają otwartą drogę do roszczeń odszkodowawczych, jeżeli doznali zakażenia w związku z zaniedbaniami pracodawcy w zakresie ochrony osobistej lub procedur.

Hubert Sarżyński, aplikant radcowski, Kancelaria Prawna BSO Prawo & Podatki