24 czerwca 2024

Bezpłatne szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów w NIL

Utworzony w Naczelnej Izbie Lekarskiej Ośrodek Kształcenia przygotował bogatą ofertę szkoleniową na nadchodzące tygodnie. Lekarze i lekarze dentyści z całego kraju mogą zapisywać się szkolenia stacjonarne i online.

Foto: NIL

Tematyka dotyczy zagadnień prawnych, kwestii związanych z wykonywaniem zawodu, wiedzy medycznej z obszaru poszczególnych specjalizacji, kompetencji miękkich i komunikacyjnych, zarządzania, funkcjonowania w systemie ochrony zdrowia czy dbania o własne zdrowie i dobrostan.

– Izby lekarskie muszą kojarzyć się z aktywnością, różnorodnymi działaniami na rzecz lekarzy, a nie głównie z administrowaniem czy obowiązkiem przynależności. Lekarz od samorządu powinien otrzymywać wsparcie, być czynnym uczestnikiem jego działań. Ciekawe, przydatne, praktyczne szkolenia, to jeden z bardzo ważnych obszarów, któremu poświęcamy coraz więcej uwagi – mówi Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Obecnie trwają zapisy na 12 szkoleń stacjonarnych, które odbędą się w siedzibie w centrum szkoleniowo-konferencyjnym NIL, i 48 szkoleń online. Za udział w każdym z nich przyznawane są punkty edukacyjne. Rejestracja prowadzona jest przez internet: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia – pod tym linkiem znajduje się zestawienie wydarzeń wraz ze wskazanymi nazwiskami prowadzących, terminem i przewidzianym czasem trwania.

W sprawach związanych z organizacją szkoleń i udziałem w nich należy kontaktować się z Ośrodkiem Kształcenia NIL (e-mail: szkolenia@nil.org.pl, tel. 22 55 91 310).