20 maja 2024

Białystok. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza stażysty

OIL w Białymstoku zapewnia wszystkim lekarzom stażystom zrzeszonym w tej izbie polisę dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielanych świadczeń medycznych.

Foto: pixabay.com

Suma gwarancyjna na jednego pacjenta wynosi 2,5 tys. euro i 5 tys. euro na cały okres ubezpieczenia (1 października 2020 r. – 31 października 2021 r.).

W ramach polisy jest zapewniona również asysta prawna w wariancie obejmującym konsultacje prawne udzielane telefoniczne lub e-mailem. Dodatkowe informacje na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku www.oilbialystok.pl.