22 kwietnia 2024

Bieżące cele NFZ: onkologia, analizy, kontrole

Znamy plan działalności Narodowego Funduszu Zdrowia na ten rok. Dokument został podpisany przed jej prezesa Tadeusza Jędrzejczyka. Jakie mają być najważniejsze cele tej instytucji?

Po pierwsze, zapewnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Po drugie, poprawa zarządzania listami oczekujących na świadczenia zdrowotne. Po trzecie, poprawa standardu opieki nad pacjentem onkologicznym. Wreszcie po czwarte, poprawa funkcjonowania całej instytucji przez powołanie pełnomocnika ds. organizacji Departamentu Analiz i Strategii oraz usprawnienie działalności kontrolnej. Więcej na ten temat w trzystronicowym dokumencie przygotowanym przez NFZ (pobierz).

Kilka tygodni temu Najwyższa Izba Kontroli zarzuciła NFZ, że m.in. nie doprowadził do poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych, a w wielu poradniach i oddziałach średni czas oczekiwania pacjenta na świadczenie uległ wydłużeniu. W ocenie kontrolerów, wydawanie pieniędzy publicznych odbywało się bez ustalonych ogólnopolskich priorytetów zdrowotnych (zobacz więcej). Czy nowy plan jest odpowiedzią na zarzuty wskazane w raporcie NIK?