23 maja 2024

Błędy lekarskie: nowe kryteria dla szpitali

Szpitale, które nie spełnią wymagań jakościowych, nie będą mogły zawrzeć umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – wynika z projektu przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia. W celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów planuje się też wprowadzenie systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych.

Foto: Marta Jakubiak

Przygotowywana przez resort ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia. Ministerstwo Zdrowia opublikowało niedawno projekt założeń do nowej regulacji.

Zgodnie z nim wszystkie publiczne placówki zdrowotne będą musiały uzyskać autoryzację, której kryteria zostaną określone w rozporządzeniu ministra zdrowia (opracuje je nowo powołana Agencja ds. Jakości Opieki Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Pacjenta).

O tym, jakie są najważniejsze priorytety reformy ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła piszemy tutaj.

Początkowo taką autoryzację będą musiały otrzymać jedynie szpitale. Autoryzacji ma udzielać minister zdrowia, on także będzie mógł ją cofnąć. Szpitale, które otrzymają autoryzację, każdego roku do 31 stycznia będą przesyłać do Agencji informacje o spełnieniu kryteriów autoryzacji w roku wcześniejszym.

Placówki, które nie otrzymają autoryzacji, nie będą mogły korzystać z finansowania ze środków publicznych i tym samym nie będą mogły należeć do sieci szpitali (ma ona być utworzona w połowie tego roku). Szpitale będą też musiały prowadzić wewnętrzny system monitorowania jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

O tym, jakie są najważniejsze priorytety reformy ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła piszemy tutaj.

W jego ramach będą m.in. monitorować jakość opieki, a także podnosić kompetencje personelu w celu podnoszenia jakości świadczeń. Prowadzenie wewnętrznego systemu monitorowania jakości będzie jednym z warunków uzyskania i utrzymania autoryzacji.

Resort zdrowia planuje także wprowadzenie systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych, do którego będą zgłaszane przypadki pogorszenia stanu zdrowia pacjenta np. w wyniku błędu lekarza lub źle działającego sprzętu medycznego. W ramach systemu przeprowadzana będzie ich analiza, a jej wnioski mają być wdrażane do praktyki medycznej. Początkowo systemem tym zostaną objęte szpitale (również te, które nie mają kontraktu z NFZ).

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.