13 czerwca 2024

Bon edukacyjny dla lekarzy

Członkowie OIL w Łodzi mogą ubiegać się w swojej izbie o dofinansowanie za udział w kursach i konferencjach medycznych, a także za prenumeratę czasopism medycznych lub za zakup książek medycznych.

Foto: pixabay.com

Należy:

  • wypełnić wniosek,
  • dołączyć kserokopię imiennej faktury lub imiennego dokumentu potwierdzającego zakup,
  • w przypadku kursów, konferencji – dodatkowo należy przedłożyć kserokopię certyfikatu, zaświadczenia, dyplomu

Wniosek o tzw. bon edukacyjny można składać m.in. online, logując się na swój profil na stronie izby: https://oil.lodz.pl/dla-lekarza/dofinansowania/bon-edukacyjny.