24 lutego 2024

Brakuje lekarzy. Kryzys kadrowy w USA

Według najnowszej prognozy Association of American Medical Colleges (AAMC), przed 2034 r. w systemie będzie brakować od 37,8 tys. do nawet 124 tys. lekarzy, zarówno w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, jak i w opiece specjalistycznej.

Los Angeles. Foto: pixabay.com

Stany Zjednoczone od lat mają problem dotyczący niewystarczającej liczby lekarzy. Zgodnie z szacunkami AAMC, braki kadrowe w POZ (np. lekarze rodzinni, pediatrzy, geriatrzy) mogą wynieść od 17,8 tys. do 48 tys. lekarzy.

W przypadku specjalizacji chirurgicznych (m.in. chirurdzy ogólni, ortopedyczni) oszacowano możliwe w ciągu najbliższych kilkunastu lat niedobory od 15,8 tys. do 30,2 tys. medyków. Prognozuje się także duże braki kadrowe w przypadku anestezjologów, neurologów i specjalistów medycyny ratunkowej, a nieco mniejsze np. wśród kardiologów czy specjalistów chorób zakaźnych.

Pośród przyczyn takiego stanu rzeczy wymienia się zwiększające się zapotrzebowanie na opiekę medyczną w związku ze starzeniem się społeczeństwa (populacja USA ogółem ma wzrosnąć do 10,6 proc., ale wśród osób po 65. r.ż. – aż o 42,4 proc.). Zjawisko to potęguje też starzejąca się kadra lekarska.

Źródło: AAMC