18 lipca 2024

Były przewodniczący NSL odebrał nagrodę Lux ex Silesia

Prof. Władysław Nasiłowski, wybity lekarz, nestor śląskiej medycyny i jedna z najwybitniejszych postaci polskiej medycyny sądowej, odebrał w niedzielę w Katowicach nagrodę Lux ex Silesia (Światło ze Śląska).

Prof. Władysław Nasiłowski. Foto: Katarzyna Strzałkowska

Zgodnie z wieloletnią tradycją wyróżnienie wręczono podczas międzyuczelnianej inauguracji roku akademickiego w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla.

Lux ex Silesia to nagroda przyznawana osobom, które w swojej działalności naukowej, artystycznej lub społecznej ukazują wysokie wartości moralne i wnoszą trwały wkład w kulturę Górnego Śląska. W uroczystościach wzięli udział nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni, doktoranci oraz studenci śląskich uczelni. Uroczystej mszy św. przewodniczył metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

Laudację wygłosił inny wybitny lekarz – prof. Grzegorz Opala.

Urodzony w 1925 r. Władysław Nasiłowski jest anatomopatologiem. Należy do najważniejszych postaci polskiej medycyny sądowej. Jest wybitnym specjalistą anatomii patologicznej i medycyny sądowej, nauczycielem wielu pokoleń lekarzy, a także i prawników, dla których prowadził wykłady. Jest też w środowisku lekarskim niekwestionowanym autorytetem oraz wzorem etycznym.

Był przewodniczącym Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnej Izby Lekarskiej, wieloletnim przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach, był też jednym ze współtwórców Kodeksu Etyki Lekarskiej. Jest doktorem honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 50. w Śląskiej Akademii Medycznej prowadził zajęcia dydaktyczne z patomorfologii i medycyny sądowej, wykładał też etykę lekarską.

W latach 80. był dziekanem Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Zrezygnował z tej funkcji w proteście wobec represji stanu wojennego.

W czasach stanu wojennego prof. Nasiłowski był autorem wielu ekspertyz, które miały znaczenie polityczne. Wydawał opinie między innymi związane z pacyfikacją kopalni Wujek czy w związku ze śmiercią księdza Jerzego Popiełuszki. Przygotował także szereg ekspertyz dla celów beatyfikacyjnych. Prowadzone przez prof. Nasiłowskiego badania naukowe dotyczyły m.in. urazów mózgowo-czaszkowych, toksykologii alkoholu, zatruć lekami, zwłaszcza u małych dzieci, zatruć przemysłowych, narkomanii, a także odpowiedzialności zawodowej lekarzy i nauczania etyki lekarskiej.

Nagrodę Lux ex Silesia otrzymują osoby związane z Górnym Śląskiem, charakteryzujące się chrześcijańskimi cnotami oraz wybitnym dorobkiem naukowym, artystycznym lub działalnością społeczną. Nagrodę ufundował w 1994 roku ówczesny metropolita katowicki arcybiskup Damian Zimoń. Otrzymali ją m.in.: językoznawca Irena Bajerowa, kompozytorzy Henryk Mikołaj Górecki i Wojciech Kilar, lekarze Kornel Gibiński i Franciszek Kokot, językoznawca Jan Miodek, ordynariusz diecezji opolskiej abp Alfons Nossol, dyrektor Biblioteki Śląskiej Jan Malicki, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, aktor Franciszek Pieczka. W 2018 r. nagrodę otrzymał Mieczysław Chorąży, nestor krajowej onkologii.

Krzysztof Konopka

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

* * *

Laudację na cześć prof. Nasiłowskiego publikujemy TUTAJ.