12 lipca 2024

Celowane dostarczanie leków przeciwbólowych

Europejscy naukowcy opracowali roztwór do wstrzykiwań, z którego miejscowo i w sposób kontrolowany uwalniane są leki przeciwbólowe, aby skutecznie leczyć przewlekły ból.

Foto: pixabay.com

W ramach projektu TherGelFas został opracowany produkt do wstrzykiwań, wpływający na odbiór bodźców przez nerwy w trakcie zabiegu chirurgicznego i po nim.

– Naszym celem było połączenie zaawansowanych materiałów w celu stworzenia produktu, który może uwalniać NLPZ i inne leki w kontrolowany sposób, a tym samym zapobiegać przekształcaniu bólu ostrego w przewlekły – wyjaśnia Manu Muñoz, koordynator projektu.

Roztwór składa się z nanostrukturyzowanego hydrożelu na bazie kwasu hialuronowego, w którym zawarte są różne leki. Polimer jest biokompatybilny, biodegradowalny i ma właściwości antyseptyczne. Jego główną zaletą jest to, że uwalnia leki w miejscu docelowym w kontrolowany sposób.

Przedłuża to działanie terapeutyczne i obniża stężenie leku poniżej poziomu osiąganego konwencjonalnymi metodami. Poprawia również profil farmakokinetyczny leków, co przekłada się na mniejszą toksyczność i mniejszą ilość działań niepożądanych.

– Łącząc kilka technologii i zaawansowane biomateriały, uzyskaliśmy produkt leczniczy gotowy do testowania i certyfikowania pod kątem skutecznego łagodzenia bólu, który można skalować do produkcji przemysłowej – mówi koordynator badania. Naukowcy pracują obecnie nad stworzeniem hydrożelu do wstrzykiwań zgodnie ze standardami Dobrej Praktyki Produkcyjnej, który zostanie poddany badaniom klinicznym po uzyskaniu zgody organów regulacyjnych.

Źródło: cordis.europa.eu