24 kwietnia 2024

CEM chce opłaty za udostepnienie pytań z PES

Opłat za udostępnienie pytań i odpowiedzi z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) zażądało od Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi (CEM).

Foto: pixabay.com

Kiedy CEM udostępni pytania i odpowiedzi z egzaminów PES z lat ubiegłych? – z takim pytaniem zwrócił się w lutym prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Łukasz Jankowski do p.o. dyrektora Centrum dr. hab. Rafała Kubiaka.

Prezes NRL poprosił również o wykonanie prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w którym sąd stwierdził bezczynność dyrektora CEM na udostępnienie pytań egzaminacyjnych z PES wraz z poprawnymi odpowiedziami za lata 2016-2020. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.

CEM jednak nie spieszy się z wykonaniem tego wyroku i zażądało opłacenia kosztów związanych z udostępnieniem archiwalnych pytań i odpowiedzi. Z odpowiedzi p.o. dyrektora CEM, którą NIL opublikował na stronie internetowej, wynika, że opłata obejmuje koszt wyszukania materiałów w archiwach i przygotowania ich w formie skanów lub plików pdf.

„Odnośnie do pytań wykorzystanych na egzaminach w latach 2018-2022 r. Dyrektor CEM, działając na postawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902), powiadamia, że udostępnienie informacji publicznych, o które zwrócił się Wnioskodawca w przedmiotowym wniosku, wiąże się z poniesieniem przez CEM dodatkowych kosztów wynikających ze sposobu ich udostępnienia wskazanego we wniosku” – czytamy w piśmie p.o. dyrektora CEM do prezesa NRL.

Szef centrum wyznaczył również nowy termin rozpatrzenia wniosku NIL o udostępnienie pytań i odpowiedzi na 31 marca 2023 r.

Batalia samorządu lekarskiego o udostępnienie pytań egzaminacyjnych trwa od 2012 r. Wniosek NRL był rozpatrzony przez Trybunał Konstytucyjny, który orzekł, że nie ma powodów do ograniczania dostępu do treści zestawów egzaminacyjnych z PES z minionych lat.