18 lipca 2024

Cena minimalna na alkohol? Jesteśmy za!

Stanowisko Nr 45/14/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2014 r. w sprawie poparcia działań Brytyjskiego Stowarzyszenia Lekarskiego o wprowadzenie ceny minimalnej na alkohol.

kie

Foto: imageworld.pl

„Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża poparcie dla działań podejmowanych przez Brytyjskie Stowarzyszenie Lekarskie (British Medical Association), których celem jest wprowadzenie minimalnych cen alkoholu. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podziela opinię, że nadmierne spożycie alkoholu jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia w Europie, a jednym z najbardziej skutecznych sposobów przeciwdziałania temu są regulacje związane z ceną alkoholu. Problem ten dotyczy w równej mierze Polski.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, popierając działania Brytyjskiego Stowarzyszenia Lekarskiego oraz Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (Standing Committe of European Doctors), związane z prowadzonym w tej sprawie postępowaniem przez Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, upoważnia Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do skierowania wraz ze Stałym Komitetem Lekarzy Europejskich wspólnego pisma do Ministra Zdrowia oraz do udzielenia przedstawicielom Brytyjskiego Stowarzyszenia Lekarskiego pomocy w zorganizowaniu spotkania z przedstawicielami polskiego Ministerstwa Zdrowia w celu przedstawienia stanowiska.”.