12 czerwca 2024

Cena uzależnienia: zarobki palaczy idą z dymem

Blisko jedną trzecią miesięcznego wynagrodzenia wydają na papierosy ci, którzy dostają minimalne wynagrodzenie – w naszym kraju takich osób jest 8,8% spośród wszystkich zatrudnionych i zarazem uzależnionych od nikotyny.

Foto: imageworld.pl

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów w 2014 r. wyniosła 644,42 zł w przeliczeniu na 1000 sztuk papierosów, tj. 12,88 zł za paczkę 20 szt. papierosów.

Średnia konsumpcja papierosów wśród osób palących wynosi 18 sztuk papierosów dziennie, co oznacza, że średnie miesięczne wydatki palacza w Polsce związane z zaspokajaniem głodu nikotynowego wynoszą około 348 zł miesięcznie.

Zgodnie z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego, minimalne wynagrodzenie miesięczne wynosi obecnie ok. 1286 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosi w Polsce 4025 zł tj. około 2870 zł netto.

Najwięcej osób zatrudnionych w Polsce (11,1%) zarabia między 3895 zł a 4674 zł brutto. Jeśli są oni osobami palącymi, wydają na papierosy tradycyjne 12,5-10,5% miesięcznych zarobków.

Źródło: Centrum Prasowe PAP