24 czerwca 2024

Chaos, brak analiz, samowola. Szpital pod lupą NIK

Ok. 27 mln zł zawyżonych kosztów związanych z budową i funkcjonowaniem szpitala tymczasowego we Wrocławiu to nieprawidłowości, za które odpowiadają osoby odpowiedzialne za powstanie szpitala tymczasowego dla pacjentów z COVID-19 we Wrocławiu – uważa Najwyższa Izba Kontroli.

Foto: pixabay.com

– Ta kontrola była bardzo oczekiwana. Opinia publiczna interesowała się kwestiami związanymi z utworzeniem i funkcjonowaniem szpitali tymczasowych. W debacie publicznej podnoszone były liczne kontrowersje towarzyszące tej placówce. Ciągle aktualne obiekcje wzbudzają w szczególności lokalizacja szpitala na gruntach prywatnych oraz wysokie koszty jego utworzenia – powiedział Marcin Kaliński z delegatury NIK we Wrocławiu.

Oto, co ustaliła Najwyższa Izba Kontroli:

  • Za zorganizowanie szpitala tymczasowego, który miał powstać we Wrocławiu, odpowiadał Wojewoda Dolnośląski. Z zadania tego wywiązał się skutecznie, gdyż przy ul. Rakietowej 33 został utworzony szpital tymczasowy, w którym prowadzono działalność zgodną z przeznaczaniem.
  • Aktywność Wojewody związana z przygotowaniem inwestycji była chaotyczna, spóźniona i nie została poprzedzona rzetelną analizą. W toku realizacji przedsięwzięcia wystąpiły nieprawidłowości, w świetle których należy uznać szpital tymczasowy za wybudowany w warunkach samowoli budowlanej. Dopuszczono także do niegospodarnego wydatkowania środków publicznych w wielkich rozmiarach.
  • Ustalenia kontroli nie dają podstaw do przyjęcia, że najlepszą z możliwych opcji była lokalizacja przy ul. Rakietowej 33.
  • Szpital tymczasowy przy ul. Rakietowej 33 we Wrocławiu był samowolą budowlaną.
  • Niektóre z przyjętych podczas budowy szpitala tymczasowego rozwiązań architektonicznych, technicznych i budowlanych były błędne, a placówce nie zapewniono w pełni właściwej ochrony przeciwpożarowej.
  • Wojewoda zaakceptował i zrealizował prace adaptacyjne związane z budową szpitala tymczasowego w oparciu o zaproponowane przez przedsiębiorcę stawki, które w istotny sposób odbiegały od średnich stawek rynkowych, co w konsekwencji doprowadziło do zawyżenia kosztów budowy o ok. 11 mln zł.
  • Na dzień 31 grudnia 2021 r. koszty związane z organizacją i funkcjonowaniem szpitala tymczasowego we Wrocławiu wyniosły łącznie ok. 79,4 mln zł.