19 czerwca 2024

Chcesz zaprezentować swój dorobek artystyczny?

Jednym ze statutowych zadań izb lekarskich jest integrowanie środowiska lekarskiego. Może się to odbywać również poprzez rozwój i wspieranie działalności artystycznej i kulturalnej lekarzy oraz promowanie ich dorobku artystycznego. Co więcej, sprzyja to poprawie wizerunku lekarzy w społeczeństwie.

Foto: freeimages.com

Dolnośląska Izba Lekarska informuje uzdolnionych artystycznie lekarzy o możliwości organizacji wystaw prac malarskich i występów artystycznych w siedzibie izby. Dodatkowe informacje są udzielane za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: dil@dilnet.wroc.pl) oraz pod numerem telefonu: (71) 798 80 54.