19 czerwca 2024

Chelatony skuteczne w leczeniu miażdżycy?

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do prof. Jacka Zaremby z Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dr. Wojciecha Matusewicza oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zofii Ulz z prośbą o przedstawienie opinii o skuteczności EDTA (chelatonów) w leczeniu miażdżycy tętnic u ludzi.

Maciej Hamankiewicz. Foto: Marta Jakubiak

„Samorząd lekarski sceptycznie odnosi się do skuteczności tego rodzaju terapii, czego wyraz dał w stanowisku Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 15/09/V z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stosowania chelatonów przez lekarzy. W stanowisku tym stwierdzono, że stosowanie chelatonów jest wskazane zgodnie z dowodami naukowymi przede wszystkim w ostrych zatruciach metalami, nie istnieją natomiast naukowe przesłanki innego ich zastosowania w medycynie” – napisał prezes NRL.

„Państwa opinia w ww. sprawie pozwoli na ocenę, czy treść powyższego stanowiska pozostaje aktualna oraz na rzetelne, podparte autorytetem Państwa instytucji, poinformowanie środowiska lekarskiego co do zgodności stosowania metody chelatacji w leczeniu miażdżycy z zasadami wykonywania zawodu lekarza w oparciu o aktualną wiedzę medyczną. Konieczność podjęcia takich działań wynika z faktu, że do samorządu lekarskiego docierają liczne sygnały o stosowaniu tej kontrowersyjnej metody leczenia” – czytamy w piśmie szefa samorządu lekarskiego.