16 czerwca 2024

Chirurgia wątroby. Unikalna operacja w Warszawie

Specjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadzili pierwszą w Polsce poszerzoną prawostronną hemihepatektomię techniką laparoskopową po wcześniejszej embolizacji żył wątrobowych.

Foto: WUM

Zespół lekarzy chirurgów z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM wykonał pierwszą w Polsce poszerzoną prawostronną hemihepatektomię techniką laparoskopową po wcześniejszym radiologicznym zamknięciu naczyń żylnych.

Operację usunięcia 70 proc. miąższu wątroby wykonał kilka miesięcy temu u pacjenta z zaawansowanym rakiem wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych zespół w składzie: prof. Michał Grąt, dr Maciej Krasnodębski, dr Michał Skalski i dr Konrad Kobryń. Znieczulenie przeprowadziła lek. Marta Dec.

Dzięki zastosowanej technice operacyjnej, chory w dobrym stanie został wypisany do domu już 7 dni po przeprowadzeniu tego skomplikowanego zabiegu. Prawostronna poszerzona hemihepatektomia jest obecnie najbardziej rozległą, możliwą do wykonania onkologiczną operacją wycięcia części wątroby.

– Standardem w wykonywaniu tak dużych resekcji jest laparotomia – szerokie otwarcie jamy brzusznej pod łukami żebrowymi. Taki rozległy dostęp zapewnia odpowiedni wgląd w pole operacyjne i ułatwia przeprowadzenie resekcji wątroby, ale ma też niekorzystne dla pacjenta aspekty: cięcie w obrębie powłok brzucha naraża chorego na większy ból pooperacyjny i inne powikłania związane z gojeniem rozległej rany chirurgicznej. Przedłuża też powrót do sprawności w okresie pooperacyjnym. Jest to ważne, gdyż skrócenie okresu rehabilitacji jest kluczowe dla wczesnego rozpoczęcia chemioterapii uzupełniającej – mówi prof. Michał Grąt.

– Dodatkową korzyścią zabiegu laparoskopowego jest bardziej precyzyjne preparowanie tkanek co zmniejsza śródoperacyjną utratę krwi i minimalizuje ryzyko konieczności przetaczania preparatów krwiopochodnych – dodaje prof. Michał Grąt. Zastosowania laparoskopii w rozległych resekcjach wątroby ogranicza znaczny stopień trudności zabiegu – dlatego wykonują je tylko nieliczne ośrodki na świecie.

Przeprowadzenie najbardziej rozległej z tych operacji było możliwe dzięki doświadczeniu, które prof. Michał Grąt wraz z zespołem uzyskali tworząc i rozwijając pionierski program rozległych laparoskopowych resekcji wątroby w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, kierowanej przez prof. Krzysztofa Zieniewicza.

Niezwykle istotne dla przeprowadzanego zabiegu było wcześniejsze zamknięcie dopływu i odpływu krwi żylnej z prawych segmentów wątroby, co doprowadziło do przerostu zdrowej części wątroby, która po resekcji przejęła funkcję całego narządu. Za tę część przygotowania do operacji odpowiadał zespół radiologów interwencyjnych kierowany przez prof. Olgierda Rowińskiego z II Zakładu Radiologii Klinicznej Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM.

Dzięki tym skoordynowanym działaniom klinicznym oraz zastosowaniu nowoczesnych, małoinwazyjnych procedur chory z wyjściowo nieoperacyjnym, zaawansowanym nowotworem dróg żółciowych, został poddany leczeniu, które umożliwiło szybkie wyzdrowienie.