24 kwietnia 2024

Chłoniaki a COVID-19

Chorzy na chłoniaki B-komórkowe są szczególnie predysponowani do wystąpienia przedłużonej infekcji COVID-19 – wynika z obserwacji przeprowadzonych we Francji.  

Foto: pixabay.com

Niektóre grupy chorych, szczególnie osoby z zaburzoną funkcją układu odpornościowego, są predysponowane do wystąpienia przedłużonej infekcji COVID-19.

Aby ocenić częstość występowania tego zjawiska francuscy badacze zebrali dane 111 chorych na chłoniaki, leczonych z powodu COVID-19 w szesnastu szpitalach we Francji. Przedłużoną infekcję COVID-19 zdefiniowano jako konieczność pobytu w szpitalu ponad trzydzieści dni z powodu ciężkich objawów choroby lub nawrót objawów po wcześniejszej poprawie, wymagający łącznej hospitalizacji ponad trzydzieści dni.

Z obserwowanej 111-osobowej grupy zmarły dwadzieścia cztery osoby. Pięćdziesięciu pięciu chorych wyzdrowiało i zostało wypisanych ze szpitala. Pozostałych trzydziestu dwóch spełniło kryteria przedłużonego COVIDu. Dla porównania, w tym samym okresie średni czas hospitalizacji na świecie z powodu zakażenia COVID-19 wyniósł jedenaście dni. Dziewięciu chorych z przedłużoną infekcją zmarło z jej powodu.

W wieloczynnikowej analizie związek z ryzykiem wystąpienia przedłużonego zakażenia wykazano dla starszego wieku, nawrotowego/opornego na leczenie chłoniaka, przebycia w przeciągu roku terapii anty-CD20 oraz obecność co najmniej jednej choroby współistniejącej. Wykazano również, że te same czynniki istotnie zmniejszały szansę na całkowite przeżycie.

Badanie udowodniło istotne znaczenie funkcji linii B-komórkowej układu odpornościowego w walce z chorobą COVID-19. Przedłużona infekcja nie wystąpiła u żadnego z chorych na chłoniaki T-komórkowe czy chłoniaka Hodgkina. W grupie osób wymagających ponad 30-dniowej hospitalizacji, 81 proc. chorych otrzymywało w ciągu roku terapię skierowaną przeciwko limfocytom B, podczas gdy w grupie osób niechorujących przewlekle – tylko 40 proc.

Źródło: European Hematology Association (EHA) 2021 Annual Meeting: Abstract S215 (data prezentacji: 11.06.2021 r.)