22 kwietnia 2024

Chorujemy, leczymy się, ale chcemy pracować!

15 czerwca przedstawiciele organizacji pacjentów współorganizujących kampanię „Choroba? Pracuję z nią?” przekazali na ręce ministra zdrowia petycję w sprawie refundacji terapii podskórnych dla chorych na raka piersi, chłoniaki nieziarnicze i reumatoidalne zapalenie stawów.

Dostęp do terapii podskórnych, skracających czas podania leku, to dla pacjentów chorujących przewlekle nie tylko większy komfort życia, ale i możliwość łatwiejszego godzenia leczenia z pracą zawodową.

Petycję poparło 10 tysięcy osób. Tym razem pacjenci nie apelują o dostęp do nowych i drogich terapii, ale o leki o już uznanej renomie i skuteczności, ale w nowej, wygodnej formie podania.

Podanie podskórne oznacza krótszy czas spędzany w szpitalu, mniejszy stres, większy komfort leczenia, bo terapię można kontynuować w warunkach ambulatoryjnych, a nawet domowych, ale tym co najważniejsze, jest możliwość powrotu do normalności.

Dla wielu, zwłaszcza młodych pacjentów, integralnym elementem tej normalności jest praca zawodowa.

Sytuacja osób przewlekle chorych, które chcą pozostać czynne na rynku pracy, to problem w małym stopniu uświadamiany przez ogół społeczeństwa, ale dostrzegany zarówno przez lekarzy, jak i ekonomistów.

Choroby przewlekłe dotykają coraz częściej osób młodych, często w rozkwicie ich kariery zawodowej. Choroba oznacza dla nich załamanie planów życiowych. Lekarze często powtarzają: pracujący pacjent, to zdrowszy pacjent. Praca motywuje do lepszego radzenia sobie chorobą, stając się elementem skutecznej terapii.

Chorych przewlekle będzie systematycznie przybywać. To efekt postępu, jaki dokonuje się w medycynie.

Jesteśmy wszyscy jego beneficjentami, ale jednocześnie pociąga to za sobą konieczność spojrzenia na koszty ponoszone na ochronę zdrowia i leczenie w szerszej perspektywie: nie tyle wydatków, co inwestycji. To także wyzwanie, z jakim będzie musiało się zmierzyć środowisko pracodawców.

Stworzenie rynku pracy, otwartego na zróżnicowane potrzeby i możliwości pracowników, wśród których przybywać będzie osób chorych przewlekle, będzie wymagało przemyślanej i dobrze skoordynowanej pracy.

Kampania „Choroba? Pracuję z nią!” to inicjatywa pięciu aktywnie działających organizacji pacjentów: Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się Razem”, Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg’, Fundacji Rack’n’roll – Wygrajmy Życie, Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej, które w roli współorganizatora wspierają Pracodawcy RP.