17 czerwca 2024

Ciąża nie chroni przed rakiem! Wymiana korespondencji z MZ

Projekt „Ciąża nie chroni przed rakiem!”, Śląskiej Izby Lekarskiej i SUM w Katowicach, którego celem jest wprowadzenie obowiązkowego, bezpłatnego badania USG piersi dla każdej kobiety w I trymestrze ciąży (inicjatywa zyskała szerokie poparcie m.in. senackiej Komisji Zdrowia oraz posłów RP), nie zyskuje aprobaty ze strony Ministerstwa Zdrowia.

Foto: pixabay.com

Ministerstwo Zdrowia argumentuje swoje stanowisko m.in. statystykami, według których najwięcej zachorowań dotyczy grupy kobiet w wieku pomenopauzalnym.

Ponadto powołuje się na opinie konsultantów krajowych: prof. Krzysztofa Czajkowskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii (którego zdaniem nie ma racjonalnych powodów do zmiany obecnie obowiązujących przepisów w tej kwestii) oraz prof. dr hab. Mirosława Wielgosia, konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii (który ocenia, że ze względu na dostępność badań i ograniczoną liczbę lekarzy wykonujących takie badania nie ma realnych możliwości wprowadzenia badania USG piersi jako obowiązkowego w I trymestrze ciąży, zasadne jest natomiast zalecanie wykonywania badania USG piersi w ciąży – zwłaszcza u kobiet po 35. r.ż.).

Z kolei – jak podkreśla Śląska Izba Lekarska – w stanowisku zespołu ekspertów PTChO, PTO oraz PTGiP z 2018 r., odnośnie wykonywania badania USG piersi u ciężarnych, czytamy: „Na postawie danych epidemiologicznych należy spodziewać się coraz liczniejszej grupy ciężarnych, u których rozwinie się rak piersi. Należy więc dołożyć wszelkich starań, żeby jak najwcześniej rozpoznać tę chorobę. Wykonywanie badań USG może to rozpoznanie istotnie przyśpieszyć”.