19 maja 2024

Co dalej z zawodem opiekuna medycznego?

Prezydium NRL krytycznie odnosi się do modyfikacji w podstawie programowej kształcenia opiekuna medycznego.

Minister Przemysław Czarnek. Foto: twitter.com/mein_gov_pl

Są one zawarte w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca uwagę, że od dłuższego czasu Ministerstwo Zdrowia prowadzi prace nad projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych, które – w przeciwieństwie do zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty, felczera czy diagnosty laboratoryjnego – nie zostały uregulowane odrębnym aktem ustawowym.

„Określenie przepisami rangi ustawowej kwalifikacji wymaganych do wykonywania zawodów medycznych takich jak np. opiekun medyczny, sekretarka medyczna, technik diagnostyki, ich kompetencji, ścieżki kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz warunków ich pracy jest oczekiwane i potrzebne, ale wprowadzone w tym zakresie rozwiązania powinny być poprzedzone merytoryczną debatą z udziałem wszystkich zainteresowanych środowisk i grup zawodowych” – czytamy w stanowisku Prezydium NRL.

Samorząd lekarski zwraca uwagę, że minister zdrowia – zamiast przedstawienia zapowiadanych rozwiązań systemowych – inicjuje wprowadzenie zmian w podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekuna medycznego, które realizuje projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.

Więcej na stronie NIL.