19 maja 2024

Co dalej ze Szpitalem im. Biegańskiego?

Czy mieszkańcy aglomeracji łódzkiej oraz pracownicy Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. W. Biegańskiego stracą na wejściu w życie ustawy o sieci szpitali? Jaka przyszłość czeka tę ważną dla regionu placówkę?

Czy mieszkańcy Łodzi i pracownicy Szpitala im. Biegańskiego stracą na wejściu w życie ustawy o sieci szpitali?

Aglomeracja łódzka (2011), zdjęcie satelitarne (sztuczne kolory), Landsat-5
Źródło: NASA, earthexplorer.usgs.gov (domena publiczna)

O komentarz poprosiliśmy Elżbietę Szklarek, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala w Łodzi.

– Szpital im. Biegańskiego nie spełnia kryteriów ustawy, dlatego trudno jest planować dostosowanie placówki do wymogów nowych przepisów. Brakuje nam dwóch profili dających prawo bezproblemowego wejścia do III poziomu sieci szpitali, a w naszym przypadku poziom I i II w ogóle nie wchodzi w rachubę.

Na szczęście ustawa daje pewną furtkę dla szpitali mających np. strategiczne znaczenie dla regionu. Placówki, które nie spełnią kryteriów wskazanych w ustawie, mogą zostać zakwalifikowane do sieci na podstawie decyzji dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra zdrowia.

Oznacza to, że także i my moglibyśmy zostać zakwalifikowani do III poziomu. Szpital na przestrzeni ostatnich lat zrealizował wielomilionowe inwestycje, uzyskując znaczącą poprawę warunków lokalowych dla pacjentów hospitalizowanych oraz wyposażenia w sprzęt medyczny, a w konsekwencji wysoką jakość udzielanych usług medycznych, udokumentowaną akredytacją Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Więcej o sieci szpitali piszemy tutaj.

System finansowania szpitali powinien sprzyjać ich kosztowej efektywności przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości usług. Należy również zauważyć że szpital kompleksowo realizuje świadczenia z zakresu kardiologii oraz kardiochirurgii, w tym również prowadzi wczesną rehabilitację kardiologiczną, tak ważną dla zapewnienia kompleksowości udzielania świadczeń osobom z chorobami kardiologicznymi i po zabiegach kardiochirurgicznych.

Nasza pozycja jest istotna także ze względu na leczenie w zakresie chorób zakaźnych, wewnętrznych i dermatologii. Szpital realizuje również leczenie w ramach kosztochłonnych programów lekowych WZW typu B i C, nadciśnienia płucnego oraz leczenia łuszczycowego zapalenia stawów, udziela świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w 10 poradniach.

Rocznie przyjmuje 25 tys. pacjentów. Nieprawdopodobne wydaje się pozostawienie naszej placówki poza tworzonym systemem, co w sposób oczywisty uniemożliwiłoby prawidłowe zabezpieczenie potrzeb pacjentów, zwłaszcza w zakresie leczenia chorób zakaźnych, dermatologicznych, wewnętrznych, a także kompleksowego leczenia schorzeń kardiologicznych.

12 czerwca z inicjatywy dyrektora łódzkiego oddziału NFZ odbyło się spotkanie z udziałem dyrektorów jednostek województwa łódzkiego poświęcone kwalifikacji do poszczególnych poziomów podstawowego systemu zabezpieczenia. Jestem dobrej myśli, bo wszystko ma się zakończyć pomyślnie. Mamy nadzieję, że znajdziemy się na liście szpitali zakwalifikowanych do podstawowego systemu zabezpieczenia świadczeń do III poziomu która ma zostać opublikowana do 27 czerwca w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ.