21 maja 2024

Co dyrektor prywatnego szpitala myśli o sieci?

Ponad 1,5 miesiąca temu weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzająca duże zmiany w funkcjonowaniu placówek szpitalnych. To właśnie ona tworzy sieć szpitali. 

Marcin Łukasiewicz, dyrektor Szpitala Medicover w Warszawie

Marcin Łukasiewicz, dyrektor Szpitala Medicover w Warszawie

Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że po zmianie przepisów dostęp pacjentów do świadczeń specjalistycznych poprawi się w szczególności poprzez zapewnienie kompleksowości i koordynacji świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych i rehabilitacyjnych.

Zapytaliśmy Marcina Łukasiewicza, dyrektora Szpitala Medicover w Warszawie, o opinię w tej sprawie.

Co wejście w życie ustawy o sieci oznacza dla Państwa szpitala?

Mamy nadzieję, że szpital w Wilanowie pozostanie w systemie finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia również po reformie, ponieważ pełnimy jako placówka istotną rolę w publicznym systemie opieki zdrowotnej, szczególnie w obszarze kardiologii dostępnej dla mieszkańców południowej Warszawy. Dzięki kadrze medycznej oraz zaawansowanym technologiom staliśmy się ośrodkiem zabezpieczającym nie tylko południową część Warszawy, ale także placówką o charakterze ponadregionalnym.

Czy w związku z tym, że – jak podejrzewam – Państwa szpital znajdzie się w całości poza siecią, to jakieś świadczenia realizowane dotychczas w ramach NFZ będą odpłatne?

Myślę, że zmiany w kontraktowaniu z NFZ przede wszystkim ograniczą dostępność do świadczeń realizowanych w placówkach prywatnych wśród pacjentów objętych opieką NFZ. W przypadku współpracy Medicover z NFZ pacjenci z publicznego systemu mają dostęp do bardzo wysokiej jakości opieki kardiologicznej i kardiochirurgicznej. Mogą oni korzystać głównie ze świadczeń szpitalnych w trybie planowym i pilnym. Szpital w Wilanowie jest na pierwszym miejscu w Polsce w leczeniu zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego.

Szpital wykonuje aż cztery razy więcej tego typu procedur niż kolejne centra leczenia w Polsce – ponad 70 proc. procedur jest wykonywanych właśnie w naszym szpitalu. Bardzo istotnym jest to, że szpital posiada najniższy wskaźnik śmiertelności w województwie mazowieckim. Medicover jest także jednym z niewielu ośrodków w Polsce mających doświadczenie w leczeniu pacjentów po operacji wad serca i z kardiomiopatią przerostową. Obecnie w naszym szpitalu leczeni są pacjenci ze wszystkich szpitali województwa mazowieckiego – co ważne – uwzględniając nawet pacjentów ze szpitali klinicznych, którzy są kierowani do leczenia w Wilanowie.

Czy nowe przepisy negatywnie odbiją się na kondycji finansowej prywatnych szpitali, w tym także Państwa placówki?

Trudno odnieść nam się do kondycji poszczególnych prywatnych szpitali. Oczywiście nowe przepisy najbardziej odbiją się na kondycji tych szpitali, w których kontrakty z NFZ stanowią ważną część przychodów. W przypadku Medicover kontrakt z NFZ stanowi niewielką część naszych przychodów, jednak dotyczy istotnego obszaru, jakim jest kardiologia i kardiochirurgia. Dlatego istotne jest utrzymanie finansowania w ramach umowy z Funduszem, ponieważ jego utrata wpłynie niekorzystnie na zabezpieczenie prawidłowej opieki medycznej pacjentów.