22 czerwca 2024

Co z dostawkami na korytarzach szpitalnych?

Czy stosowanie przez szpitale tzw. łózek dostawczych na korytarzach szpitalnych jest zgodne z prawem? Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Ministra Zdrowia o wyjaśnienie tej budzącej wątpliwości kwestii. Wątpliwości rozwiewa podsekretarz stanu Piotr Warczyński.

Piotr Warczyński
Foto: Mariusz Tomczak

Sale szpitalne powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r., zgodnie z którym nie mogą być to pomieszczenia przechodnie, co całkowicie wyklucza umieszczanie łóżek na korytarzach szpitalnych.

Pacjent ma również prawo do poszanowania intymności i godności, dlatego jego leczenie oraz pielęgnacja na korytarzu – na którym przebywają inni pacjenci bądź osoby postronne – może wywołać u niego uzasadniony dyskomfort psychiczny.

Wyjątkiem od tej sytuacji jest najważniejsze prawo pacjenta – prawo do świadczeń zdrowotnych, w szczególności w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. W takim przypadku, szpital, nawet nie dysponując miejscami w salach, musi udzielić świadczeń zdrowotnych.

Rzecznik Praw Pacjenta w swoim wystąpieniu podkreślił, że zarówno pacjenci, jak i placówki medyczne, mają wątpliwości jakie rozwiązanie przyjąć.

Z jednej strony – uchylając się od udzielania zaplanowanych świadczeń zdrowotnych – szpitale narażają się na odpowiedzialność z tytułu niewłaściwej realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, z drugiej zaś – na zarzut naruszenia praw pacjenta, w tym wspomnianego wcześniej prawa pacjenta do poszanowania intymności i godności.

Mając powyższe na względzie, Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się z prośbą o stanowisko Ministra Zdrowia w zakresie dopuszczalności stosowania „dostawek”, a także propozycji, czy też planowanych działań, mających na celu wyeliminowanie opisanych sytuacji.

W odpowiedzi Minister Zdrowia zwrócił uwagę, iż korzystanie z dostawek powinno być rozwiązaniem awaryjnym, mającym miejsce wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, czyli w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta. Jest to rozwiązanie, które może być stosowane tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Więcej w piśmie sygnowanym przez wiceministra Piotra Warczyńskiego (do pobrania tutaj).


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.