12 czerwca 2024

Co z obowiązkiem prowadzenia EDM?

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Maciej Hamankiewicz, zwrócił się z apelem do Ministra Zdrowia o niezwłoczne zintensyfikowanie prac legislacyjnych nad przepisami dotyczącymi obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Obowiązek ma wejść w życie już za niecałe trzy miesiące, choć od dawna słychać zapowiedzi, że zostanie odroczony o kilka lat.

Foto: Marta Jakubiak

Jak czytamy w liście do Bartosza Arłukowicza, „ogrom prac niezbędnych do wykonania w związku z wprowadzaniem dokumentacji elektronicznej oraz ich koszty nie dają możliwości pozytywnego zakończenia okresu przygotowywania się podmiotów wykonujących działalność leczniczą do rozpoczęcia przetwarzania dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 1 sierpnia 2014 r.”

„Powyższe, zawarte w projekcie założeń z 17 stycznia 2014 r., stwierdzenie Pana Ministra uzasadniające opóźnienie terminu wejścia w życie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej uważamy za zasadne” – napisał Prezes NRL Maciej Hamankiewicz.

Zamiar przesunięcia tego terminu na 2017 r. znalazł się w projekcie założeń Ministerstwa Zdrowia do projektu ustawy zmieniającej ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Został on pozytywnie zaopiniowany przez Naczelną Radę Lekarską już w ubiegłym roku.

Jednak póki co, zgodnie z treścią art. 50 pkt 1 w związku z art. 58 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, z dniem 1 sierpnia br. podmioty wykonujące działalność leczniczą będą miały obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

„W kontekście zapowiedzi wypływających z Ministerstwa, że termin ten zostanie odroczony, brak rozwiązań legislacyjnych doprowadził do niepotrzebnego chaosu w ochronie zdrowia i podważa zaufanie obywateli do prawa i państwa” – apeluje Prezes NRL do szefa resortu zdrowia.

Jako że zmiana treści ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia musi przejść pełny proces legislacyjny i wejść w życie w okresie najbliższych trzech miesięcy, Maciej Hamankiewicz prosi o nadanie tej sprawie priorytetowego charakteru.

Czemu ma służyć Elektroniczna Dokumentacja Medyczna? Zobacz wywiad z radcą prawnym Iwoną Kaczorowską-Kossowską, która od 18 lat jest związana z biurem prawnym Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.

mt